This activity took place after the discussion with the children in the Communication lessons where we talked about the importance of visual images, showing different images that tell different stories and encouraged them to create themselves a series of works that can “tell” their own story. The activity started with a song about autumn, moment when we distributed the materials they need (coloured paper, leafs, twigs, buttons, glase paper, glue). The children were told to make a tree that tells a story and then to tell the other children about it. They worked for about an hour by themselves, by working in teams and excanged materiald between them. For another hour, every child presented his story, his adventures he had through out his existence. The activity combined mathematical activities, nature and communication. The children presentations included echologist messages for their parents and other adults. The most interesting stories were ranked and constituted a Top ten trees rank.  All the works were displayed in the classroom and will be used in communication lessons to create individual stories.

Read more

romania_flag_png

Această activitate a avut loc după discuțiile cu copiii în cadrul lecțiilor de comunicare unde am vorbit despre importanta imaginilor, care arată diferite scene, pe baza cărora pot fi spuse povești diferite și i-au încurajat pe copii să creeze ei înșiși o serie de lucrări ce pot “spune” propria lor poveste.
Activitatea a început cu un cântec despre toamnă, concomitent cu distribuirea materialelor necesare (hârtie colorată, frunze, crengi, nasturi, hârtie galasată, lipici). Copiilor li s-a spus să facă un copac care spune o poveste și apoi să o spună și celorlalți copii.
Ei au lucrat individual și în grup timp de o oră și au făcut schimb de materiale între ei. În următoarea oră, fiecare copil a prezentat povestea lui, aventurile pe care le-a avut prin prisma poveștii.
Activitatea a presupus combinarea de  activități matematice, elemente despre natura și de comunicare.
Copiii au inclus în prezentari mesaje cu caracter ecologist pentru părinții lor și pentru alți adulți.
Celor mai interesante povești li s-au acordat ranguri și s-a constituit un top zece ai copacilor care spun povești. Toate lucrările au fost  expuse în clasă și vor fi folosite în lecții de comunicare pentru a crea povești personalizate.

 

Leave a Reply