This entrepreneurial initiative in education is a practical application within the discipline “Economic legislation”.
The overall objective of learning through simulated enterprise is to develop entrepreneurship by: familiarizing students with specific activities of a real company; simulation of business processes specific real business environment; improving business language; providing knowledge and factual information about the mechanisms of the market economy, the importance of education in achieving career and impact on young people’s future economy; encouraging competitive spirit, quality and responsibility; skills development, skills and attitudes necessary for a dynamic entrepreneur.
The Simulated Enterprise is truly a transformative teaching methodology, that helps the students to develop entrepreneurial attitudes and skills, essential to success in their future workplace.
The students involved in the steps for the foundation of the IS GREENTEX SRL have appreciated this method of learning and looking forward to the effective implementation of activities within this simulated enterprise.

Read more

romania_flag_png

Această inițiativă antreprenorială în domeniul educației, este o aplicație practică în cadrul disciplinei “Legislație economică”.

Obiectivul general al învățării este dezvoltarea unei întreprinderi simulate care va dezvolta spiritual antreprenorial al studenților prin: Familiarizarea cu activitățile specifice  unei companii reale; Simularea proceselor de afaceri intr-un mediu specific de afaceri reale; Îmbunătățirea limbajului de afaceri; Furnizarea unor cunoștințe și informații concrete despre mecanismele economiei de piață, importanța educației în realizarea carierei și a impactului asupra economiei viitoare a tinerilor; Încurajarea spiritului competitiv, de calitate și responsabilitate; Abilități și atitudini dezvoltate, necesare pentru un antreprenor dinamic.

 Întreprinderea simulată este cu adevărat o metodologie de de transformare a predării, care ajută studenții să dezvolte atitudini și abilități antreprenoriale, esențiale pentru succesul la viitorul lor loc de muncă.

Leave a Reply