The purpose for the game was to develop an understanding about the processes and the important aspects of global trading, such as earthquakes, deflation, inflation etc.

For the start-up, the student got tools such as glue, sizzors, paper, compasses, rulers, goniometers and money. The students soon realized that the starting point for a country in affairs such as economy, ressources and technical knowhow has a significantly effect on the development potential for a country. In the evaluation session, a student pointed out that the game was very unfair which is a very good point. In the real world, injustice is a fact in global trading, and the purpose of the gas was to learn the students that countries with a high level of innovation and the ability to act in different conditions are the winners in the global society.

The result of the game was interesting. The winner of the game was Brazilia and not industrial countries like Denmark and United States. Brazilia had a significantly level of ressources in the game, and they won the game by producing a lot of cheap materials instead of expensive materials.

Read more

denmark_flag_png

Formålet med handelsspillet var at udvikle en forståelse for processer og essentielle aspekter af global handel, så som jordskælv, deflation, inflation osv.

Til at starte med fik eleverne værktøj og ressourcer (lim, sakse, papir, passere, linealer, vinkelmålere og penge). Eleverne indså hurtigt at økonomi, ressourcer og teknisk viden har en stor indflydelse på landets udviklingspotentiale. Under evalueringen pointerede en elev at spillet var meget uretfærdigt, hvilket er en rigtig god pointe. I den rigtige verden er uretfærdighed en del af global handel, og målet med spillet var at lære eleverne at lande med en høj grad af innovation og evnen til at tilpasse sig forskellige livsbetingelser er vinderne i det globale samfund. Resultatet af spillet var interessant. Vinderen var Brasilien og ikke i-lande som Danmark og USA. Brasilien havde mange ressourcer i spillet og de vandt ved at producere en masse billige i stedet for dyre materialer.

Leave a Reply