The Alchemist’s night was held in mid-December 2015 at the SPŠ Otrokovice. Over 350 participants experienced a magical evening full of alchemical experiments, which already rulers took pleasure ages ago.

Children and their parents have seen a lot of light experiments, birth of Pharaoh snake, they tried process of making soaps, gold coins, deciphering secret writings or healing abilities of the old masters-healers. Grandmaster and his assistants explained to them how to make pure gold from plums or construct perpetum mobile.

Almost a hundred students of all grades of the chemist field participated in the program. They prepared the chemical experiments for the Alchemists’ night and accompanied visitors in the school premises.

Read more

czech_flag_png

V polovině prosince 2015 se uskutečnila na Střední průmyslové škole Otrokovice Noc alchymistů. Přes 350 účastníků zažilo kouzelný podvečer plný alchymistických pokusů, kterými se již před dávnými věky kochali panovníci. Děti i jejich rodiče viděli spoustu světelných experimentů, zrození Faraonova hada, vyzkoušeli si výrobu mýdélek, zlacení mincí, rozluštění tajných písem či léčitelské schopnosti starých mistrů-ranhojičů. Velmistr a jeho pomocníci jim vysvětlili, jak vyrobit ze švestek ryzí zlato či sestrojit perpetum mobile. Na programu se podílela téměř stovka studentů všech ročníků oboru Chemik, kteří na Noc alchymistů připravovali chemikálie, pokusy, doprovázeli návštěvníky prostorami školy.

Leave a Reply