Nontraditional student teaching is an activity that is the antithesis of autumn unconventional teaching classes where teachers teach unconventional lessons based on their hobbies and interests.

Within this activity students organize one full day of classes, in which they must teach nontraditional lessons for their classmates and also for the teachers. The class made up of teachers humorously shows how the pupils at the school and individual lessons behave (clothes, shouting, inappropriate behavior, but also attention in the case when they were impressed during a lesson).

The content of these lessons is mainly based on hobbies and interests of teaching students.

In addition to these, teaching students had their own school management, including shadow director and composed of the students from our school. This new school management organized the course of the day, grants the awards or measures to strengthen discipline (if necessary).

The whole event was related to the International Day of teachers and it is also an opportunity to thank the teachers and to express appreciation of their work.

Read more

czech_flag_png

Netradiční vyučování je činnost, která je protikladem podzimních vyučovacích tříd, kde učitelé učí netradiční výuku na základě svých koníčků a zájmů. V rámci této aktivity studenti organizují jeden den ve třídách, ve kterých musí naučit své spolužáky a učitele něčemu zajímavému. Obsah lekcí je založen především na koníčcích a zájmech studentů. Kromě výuky studenti volí vlastní vedení škol složené ze studentů, a to včetně stínového ředitele. Organizují průběh dne, udělují ocenění a opatření k posílení kázně (v případě potřeby). Celá akce proběhla v souvislosti s Mezinárodním dnem učitelů a byla příležitostí poděkovat učitelům a vyjádřit uznání jejich práce.

Leave a Reply