This entrepreneurial initiative in education is a practical application within the disciplines “Environmental impact of textile and leather products” and “Environmental management”. The aim of studying these subjects is to develop to the students the ability to improve the quality of processes and products in the field of textiles and leather in order to reduce their impact on human health and the environment.
The aim of this entrepreneurial initiatives for students is to think and to work together, in a team, to put in practice their theoretical knowledge, to create products from recycled materials, products that are then sold through the simulated enterprise IS GREENTEX SRL, created by the students in the course of “Economic legislation”.
This entrepreneurial initiative is an applied learning method, which combine the theoretical and practical knowledge, that helps the students to develop entrepreneurial attitudes and skills, essential to success in their future workplace.
The students involved in this entrepreneurial initiative have appreciated this method of learning and speak enthusiastically about it to the colleagues.

Read more

romania_flag_png

Această inițiativă antreprenorială în domeniul educației este o aplicație practică în cadrul disciplinelor “Impactul produselor textile și din piele asupra mediului” și “Managementul mediului”.

Scopul studierii acestor subiecte este de a dezvolta la studenți capacitatea îmbunătățire a calității proceselor și a produselor din domeniul textilelor și a pielăriei, cu scopul de a reduce impactul asupra sănătății umane și a mediului înconjurător.

Obiectivul acestei inițiative antreprenoriale pentru studenți este, de a gândi și de a lucra împreună, într-o echipă, și a pune în practică cunoștințele teoretice, pentru a crea produse din materiale reciclate, produse care apoi sunt vândute prin întreprinderea simulată GREENTEX SRL, creată de studenți în cadrul cursului “Legislație economică”.

Această inițiativă antreprenorială reprezintă o metodă de învățare aplicată, care combină cunoștințele teoretice și practice, și care ajută studenții să dezvolte atitudini și abilități antreprenoriale, esențiale pentru succesul la viitorul lor loc de muncă.

Studenții implicați în această inițiativă antreprenorială au apreciat această metodă de învățare și au vorbit cu cu entuziasm colegilor despre aceasta.

Leave a Reply