Creativity and the Greenhouse effect is an entrepreneurial project, in which the students gain knowledge and experience in creatively cooking food that does not contribute substantially to the climate change. Throughout the project, the students will gain knowledge about the Greenhouse effect, come up with creative changes in recipes that can lower the CO2 contribution, and communicate their new recipes to others.

Read more

denmark_flag_png

Kreativitet og Drivhuseffekten er et entrepreneurielt projekt, hvor eleverne få viden og erfaring i at lave mad på en kreativ måde, så den ikke bidrager væsentligt til klimaforandringer. I løbet af projektet får eleverne viden om drivhuseffekten, oplevelser med at finde på kreative ændringer af opskrifter, som kan sænke CO2udledning og erfaring med at kommunikere deres nye opskrifter ud til andre.

Leave a Reply