Students of SPŠ Otrokovice prepared a festive meeting in the time of advent. During the program the representatives of the students appeared before other classes with fun activities and performances at the end of the calendar year.

Program preceded by collection of ideas, followed by preparation of performance structures, training together with the teacher who coordinated the event. Preparations took place from the end of September. At the beginning the recruitment of the active participants was held. The students were informed via our school radio, bulletin boards, they were asked to supply their own ideas, thoughts, impulses.

The team made two versions of the performances with the help of the project coordinator, the students added accompanying commentary, planned team roles, responsibilities and tasks. The training took place gradually in small groups, and one big dress rehearsal for all performers was realized in December. The Christmas Academy took place on Friday the sixteenth of December in the auditorium of the Otrokovice Beseda with the participation of school staff and guests (representatives of companies with whom SPŠ Otrokovice cooperates).

Read more

czech_flag_png

Studenti Střední průmyslové školy Otrokovice připravili v adventním čase slavnostní setkání, v rámci kterého zástupci tříd předstoupili před ostatní se zábavnými vystoupeními a aktivitami na závěr kalendářního roku. Programu předcházel sběr nápadů, následně příprava struktury vystoupení, trénink. Přípravy probíhaly od konce září, ve třídách proběhl nábor aktivních účastníků, formou rozhlasu, nástěnek byli informováni o průběhu nácviku a vyzváni k dodání vlastních nápadů, myšlenek, podnětů. Vánoční akademie proběhla v sále otrokovické Besedy za účasti pracovníků školy i čestných hostů.

Leave a Reply