The main aim of this project is o help children become friends of books and to help them realize that creating their own stories could be an interesting activity, fun and full or satisfaction. The project also aims to create an interactive context for children and students, free of school specific stress and performance standards in order to create an authentic communication based on content and less on form. The main beneficiaries of this Workshop for reading and creating stories are children between 4 and 6 years old, 6 to 8 and 9 to 10, every group will have no more than 6 children. Every meeting with the children will involve one or two students and a group of 6 children of similar age. The first 15 minutes will be used to accommodate the children with the new context and their interaction. After this step, starting from a book or a story part there will be done several dramatization, illustration and oral improvisation of children. The students will guide the children by asking questions in order to follow the story steps (identifying the main characters and their typology, establishing the time and place of action, the nature of the conflict etc.), letting them imagine different scenarios. The stories can be told to students or the children write them by using images. The correction of children mistakes will be done by manifesting patience, having in mind that these stories are created by the children themselves.

Read more

romania_flag_png

Scopul principal al proiectului este sa îi ajute pe copii să devină prietenii cărților și pentru a-i ajuta să își creeze propriile lor povestile, care ar putea fi o activitate interesantă, distractivă și plină de satisfacții. Proiectul vizeaza de asemnea crearea unui context interactiv pentru copii și studenți, fără stresul indus de respectarea standardelor de performanță specifice școlilor și pentru a crea o comunicare autentică bazată pe conținut și mai puțin pe formă.
Principalii beneficiari ai Atelierului pentru citirea și născocirea de povești sunt copiii cu vârste cuprinse între 4 și 6 ani,  6 la 8 ani și  9 până la 10 ani, fiecare grup având cel mult șase copii. La fiecare întâlnire cu copiii se vor implica unul sau doi studenți și un grup de 6 copii de vârstă similară.  Primele 15 minute vor fi utlizate pentru acomodarea copiilor cu noul context și interacțiunile sociale cu colegii lor.
După această etapă, pornind de la o carte sau o parte dintr-o poveste se vor face câteva dramatizări, ilustrări și improvizații orale de către copii. Studenții îi vor ghida pe copii punând întrebări pentru a urma pașii din poveste (Identificarea personajelor principale și tipologia acestora, stabilirea momentului și a locului de acțiune, natura conflictului, etc.), permițându-le să își imagineze scenarii diferite.
Povestirile pot fi verbalizate sau pot fi scrise prin utilizarea de imagini. Corectarea greșelilor copiilor se va face cu răbdare, având în vedere că aceste povești sunt create de copiii înșiși.

Leave a Reply