Czech students developed their entrepreneurial attitudes, communication and presentation skills. They inspired by remarkable personality of Tomas Bata and his slogans that are still relevant to the present days.

Tomas Bata was the most important Zlín entrepreneur, creator of world shoe empire, mayor of Zlin and a public figure. He introduced the original methods of production and trade and the system of staff motivation (Bata management system) and affected a large number of future economists. Students from Stredni prumyslova škola Otrokovice were asked to get acquainted with the system of motivation of workers, particularly with short, striking and concise slogans which he encouraged his employees in the thirties of the twentieth century. They evaluated these slogans from the perspective of the present and deal with their legacy today. These activities created an opportunity to think in entreprising ways, it provided a different perspective, a more comprehensive view of the issue – initiative, activity in the life of every person.

Read more

czech_flag_png

Tomáš Baťa byl nejvýznamnějším zlínským podnikatelem, tvůrcem světového obuvnického impéria, starostou Zlína (1923–1932) a veřejným činitelem. Zavedl originální metody řízení výroby a obchodu a také systém motivace pracovníků (Baťova soustava řízení) a dokázal tak ovlivnit množství budoucích ekonomů. Žáci měli za úkol se seznámit s jeho systémem motivace pracovníků, konkrétně s krátkými, údernými a výstižnými hesly, kterými motivoval své zaměstnance ve třicátých letech dvacátého století, vyhodnotit tato hesla z pohledu současnosti a zabývat se jejich odkazem v dnešní době. Výsledky své práce prezentovali ve zlínském muzeu.

Leave a Reply